VERSENYKIÍRÁS 2019

Szeretsz és tudsz érvelni? – Itt a helyed! 

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny 

A Dr. Nagy László Alapítvány (nyilvántartási száma 11.898; „Alapítvány”) hatodik alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt („Verseny”) az alábbiak szerint. 

A Verseny célja 

A Verseny lehetőséget biztosít joghallgatóknak arra, hogy a jogászi hivatás egyik legnagyobb kihívását jelentő területén, a jól felépített, tiszta, világos, bátor, szellemes – és jogilag is helyes – jogászi érvelésben megmutassák magukat és összemérjék tehetségüket egy szakmailag jól előkészített és lebonyolított, jelentős presztízst biztosító, ámde mégis játékos vetélkedés keretében. A Verseny egyben lehetőséget teremt a 2013-ban fiatalon elhunyt zseniális ügyvéd, dr. Nagy László István emlékének ápolására a jogásztársadalomban. 

A Verseny védnökei 

Dr. Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Dr. Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke 

A versenybizottság elnöke 

dr. Siegler Konrád ügyvéd 

A versenybizottság titkárai 

dr. Bohács Gerda és dr. Gelencsér Adél 

A Verseny szakmai támogatói 

Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda 

Wolters Kluwer Hungary Kft. 

Jelentkezési és részvételi feltételek 

A Versenyre joghallgatók jelentkezhetnek Magyarország bármelyik egyetemének jogi karáról. 

A Versenyre 2019. október 28-ig lehet jelentkezni a drnagylaszloalapitvany@gmail.com e-mail címen. A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell (i) magyar nyelvű, az elérhetőségi adatokat is tartalmazó szakmai életrajzát, (ii) a joghallgatói jogviszonyt igazoló érvényes diákigazolványa másolatát, (iii) a jelen versenykiírás 1. számú mellékletét képező, megfelelően kitöltött és aláírt adatkezelési nyilatkozatot és (iv) a beugró feladat megoldását. A beugró feladat az Alapítvány publikusan elérhető honlapján (www.drnagylaszloalapitvany.hu) és Facebook oldalán (Dr. Nagy László Alapítvány) 

2 Admin\41548649.1 

található. A megoldást magyar nyelven, szövegszerkesztővel kell elkészíteni maximum két A4-es oldal terjedelemben. 

A jelentkezők közül az Alapítvány kuratóriuma által felkért versenybizottság választja ki azt a maximum 16 hallgatót, aki a Versenyen részt vehet. A jelentkezők 2019. november 6-ig az Alapítvány publikusan elérhető honlapján és Facebook oldalán keresztül értesülhetnek a versenybizottság döntéséről. 

A Verseny szóbeli szakaszába bejutott 16 versenyző a Wolters Kluwer Hungary Kft. jóvoltából 2019. november 6-tól a 2019/2020-as tanév végéig terjedően – így a Verseny időtartalmára is – ingyenes hozzáférést kap a Jogtár online platformján (http://uj.jogtar.hu/) található széleskörű jogi adatbázis tartalomhoz (magyar és európai uniós joganyagok, döntvények, kommentárok és nagykommentárok, jogi szakkönyvek). 

A Verseny időpontja és helyszíne 

A Verseny 2019. november 13-án és 14-én a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda székhelyén (Víziváros Office Center, 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., A épület, 3. emelet) kerül lebonyolításra azzal, hogy a döntőre és az azt megelőző „bronzmeccsre” – várhatóan nagyobb közönség előtt – a Víziváros Office Center földszintjén található konferenciateremben kerül majd sor. További részletek az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán lesznek elérhetőek. 

Kép- és hangfelvételek készítése 

A Verseny során a Verseny dokumentálása érdekében, valamint a Verseny és a Verseny jogászi hivatástudatot támogató népszerűsítése érdekében a résztvevőkről fénykép-, kép- és hangfelvételeket készítünk („Felvételek”). A Versenyen készült Felvételeket az itt jelölt célból nyilvánosságra hozhatjuk publikus internetes felületeken, illetve kiadványokban is. 

A Versenyre való jelentkezéssel a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla a Verseny alatt Felvételek készüljenek és azokat az Alapítvány és a Verseny lebonyolításában közreműködő Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Wolters Kluwer Hungary Kft., illetve egyéb közreműködők a Verseny dokumentálása és népszerűsítése érdekében felhasználja, nyilvánosságra hozza. A Felvételek kezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tudnivalókról a jelen versenykiírás 1. számú mellékletében található adatkezelési tájékoztatóból lehet tájékozódni. 

A Verseny lebonyolítása 

A Verseny több körös kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. A versenyzőkből a versenybizottság sorsolással párokat alakít ki és meghatározza a versenyzőpárok versenyzési sorrendjét. Az is sorsolással kerül meghatározásra, hogy melyik versenyző foglalja el az A és melyik a B érvelési pozíciót. Az egymással párban megküzdő versenyzők közül a versenybizottság által kijelölt zsűri dönti el a továbbjutó személyét. A döntés során a zsűri elsősorban az érvelés minőségét (megalapozottság, transzparencia, logikus felépítés, kreativitás, szellemesség), továbbá a jogi megoldás helyességét és teljességét értékeli. 

A Verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében párhuzamosan több zsűri is tevékenykedhet, az elődöntőkben és a döntőben azonban egyetlen zsűri fog közreműködni.

3 Admin\41548649.1 

A továbbjutók között a fenti szabályok szerint ismét sorsolás lesz és így tovább egészen a döntőig. A nyolcad- és negyeddöntők 2019. november 13-án 9 órától, míg az elődöntők és a döntők 2019. november 14-én 14 órától kerülnek lebonyolításra. 

A sorsolást követően a versenyzők 60 percet kapnak a felkészülésre, amely alatt végig a Verseny helyszínén kell tartózkodniuk. A felkészülés alatt telefonálhatnak, internetezhetnek, jogszabályokat, egyéb forrásokat használhatnak, de egymással nem kommunikálhatnak. Ezután az első versenyzőpár A tagja kap 5 percet az érvei előadására, majd a B tag kap 5 percet erre. Ezt követően a versenyzők további 3-3 percet kapnak az érveik újabb ütköztetésére, majd az A versenyző kap még 1 percet a reagálásra, amire a B versenyző maximum további 1 percben válaszolhat. Ezen menetrend szerint versenyez le az összes még versenyben lévő páros egészen a döntőig. 

Az egyes fordulók (tehát a nyolcaddöntők, a negyeddöntők, az elődöntők és a bronzmeccs/döntő) lebonyolítása után a zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét és kihirdeti a döntését arra vonatkozóan, hogy az egyes versenyzőpárokból melyik versenyző jut tovább, illetve melyikük teljesítményét tartotta meggyőzőbbnek. A következő fordulóba nem jutott versenyzők hallgatóságként részt vehetnek a Verseny összes további fordulójában és szeretettel várjuk őket a döntőt követően megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadó rendezvényre is. 

A Verseny nyelve a magyar, azonban az angol nyelvtudás egyes feladatok megoldásához előnyt jelenthet, illetve a győztes számára a londoni gyakorlat során elengedhetetlen. A Versenyen való részvétel díjmentes. 

A feladatok jellege 

A Verseny során megoldandó feladatok a való életből vett magánjogi jellegű vitás helyzeteket modelleznek. Lehetnek közöttük peres és szerződéses tárgyalási, továbbá jogszabály értelmezési feladatok egyaránt. Azonban a feladatok által megjelenített élethelyzetek mindenképpen többféle jogi álláspontot és értelmezési lehetőséget tesznek lehetővé és ezeket kell a versenyzőknek megvédeniük, illetve ütköztetniük. A Verseny során a polgári jogi és társasági jogi tanulmányok előnyt jelenthetnek. 

Zsűri 

A zsűri tagjait a versenybizottság kéri fel elismert szakemberek közül. A zsűri tagjairól az Alapítvány honlapja és Facebook oldala a Versenyt megelőzően tájékoztatást fog adni. 

Díjazás 

A Verseny győztese lehetőséget kap arra, hogy a Bird & Bird londoni irodájában 2020 első féléve során egyhetes, míg a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Irodában kéthetes szakmai gyakorlaton vegyen részt, melynek során az iroda, illetve az Alapítvány állja londoni utazásának és szállásának költségeit. A Verseny első három helyezettje továbbá pénzjutalomban részesül, melynek összege az első helyezett esetében bruttó 150.000 forint, a második helyezett esetében bruttó 100.000 forint, a harmadik helyezett esetében pedig bruttó 75.000 forint.

4 Admin\41548649.1 

A Verseny győztese továbbá elnyeri a Dr. Nagy László Díjat, amit az Alapítvány kuratóriuma ajánlott fel. 

Díjátadó rendezvény 

A Verseny ünnepélyes díjátadójára közvetlenül a döntő után, tehát 2019. november 14-én kb. 19 órától kerül sor a Víziváros Office Center (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) földszintjén található teremben. 

Információk 

A Versennyel kapcsolatos esetleges kérdéseket várjuk az drnagylaszloalapitvany@gmail.com e-mail címen. Dr. Nagy Lászlóról, az Alapítványról, továbbá a Versennyel kapcsolatos hírekről és egyéb információkról az Alapítvány honlapja és Facebook oldala ad tájékoztatást. 

Budapest, 2019. október 2. 

Dr. Nagy László 

Adatkezelési nyilatkozat