Beugró feladat 2023

A Fehér házaspár, Valter és Szkarlett több mint 30 év alatt egy rendkívül sikeres családi vállalkozást épített fel. A Márpedig Fürdeni Kell Zártkörűen Működő Részvénytársaság (idegen nyelvű elnevezése We Will Make You Wet Plc) helyi, majd országos, végül közép-kelet-európai régiós szinten egy kizárólag elektromos autókat fogadó autómosó hálózatot üzemeltetett. Fehérék nyugdíjas évei előtt a cégcsoport már több tízmilliárdos éves árbevételt és szemmel is könnyen látható profitot termelt számukra.

A sors Fehéréket nem csak nagy munkabírással és remek üzleti érzékkel, hanem négy gyermekkel is megáldotta: a legidősebb Aténével és egy hármasikrekkel, Timóval, Timorral és Tinával. A Fehér házaspárnak feltett szándéka volt, hogy életük művét, a Zrt. által vezetett cégcsoportot gyermekeikre ruházzák át nyugdíjas éveik kezdetén. Fehérék azonban nagy szegénységben nevelkedtek, üzleti sikereiket kizárólag saját állhatatos munkájuknak köszönhették. Fehérék ezért szentül hittek abban, hogy az életben semmit sem lehet könnyen megszerezni. A házaspár ezért a nevelés célzatával úgy döntött, hogy immár felnőtt gyermekeikre kizárólag akkor ruházzák át a cégcsoportot, ha előtte be tudják bizonyítani, hogy van üzleti érzékük, tudnak keményen dolgozni és – nem utolsó sorban – egymással is együtt tudnak működni.

A gyermekek ezért a jól menő üzlet és a mesés vagyon reményében elhatározták, hogy bebizonyítják rátermettségüket. A projekt kezdeményezője és vezetője Aténé lett, aki a legokosabb volt a testvérek között és aki, idősebb kora okán, már kipróbálta magát a munkaerőpiacon, aminek minden akadályát sikeresen vette. Timóról, Timorról és Tináról (akiket „háromfejű sárkányként” emlegettek a hátuk mögött) leginkább azt lehetett elmondani, hogy egymás cukkolásával töltötték napjaikat és minden lehetséges alkalommal a hecc kedvéért keresztbe is tettek egymásnak. Mellesleg utálták, ha úgy hivatkoztak rájuk, hogy az „ikrek”.

Az ikrek és Aténé ilyen előzmények után alapították meg az Egészséges Szívás Korlátolt Felelősségű Társaságot, aminek főtevékenysége egy olyan újfajta és rendkívül drága elektromos cigaretta magyarországi forgalmazása volt, ami – a gyártó szerint – nemhogy rontja, hanem kifejezetten javítja az egészséget, szépíti a bőrt és még a korábban elhalt agysejteket is helyreállíthatja.

Az Egészséges Szívás Kft. 500.000.000 forintos törzstőkéje az alábbiak szerint oszlott meg a négy tag között. Aténé, mint az „örökösödési háború” szellemi anyja és vezetője 260.000.000 forint (kizárólag pénzbeli) vagyoni hozzájárulás szolgáltatását vállalta. Timó, mint a legerősebb és legmegátalkodottabb iker 120.000.000 forint, Timor és Tina fejenként egyenlő mértékben 60.000.000 forint vagyoni hozzájárulás szolgáltatását vállalta (ékszerek és egyéb relikviák apportálása formájában). A társasági szerződés cégalapításkori szövege meglehetősen egyszerű volt, így az üzletrészek törzsbetétektől való esetleges eltérése körében sem rögzített semmilyen kifejezett rendelkezést, e körben kizárólag a jogszabályi rendelkezéseket ismételte meg. A társasági szerződés a taggyűlés hatáskörei kapcsán sem tért el semmiben a jogszabály szövegétől.

A cégalapítást követően néhány hónapon belül világossá vált, hogy az ikrek sokszor vállalhatatlan természete rendkívül megnehezíti a cég sikeres működtetését. Aténé egyik ügyvédnő barátnője ezért azt tanácsolta számára, hogy „tárgyalja ki” olyan ügydöntő felügyelőbizottság létrehozását a társaságnál, amibe Aténé a saját tulajdonrészét meghaladó mértékű számban jelölhet tagokat. Az ügyvédnő azt is megjegyezte, hogy érdemes lenne továbbá a piacról toborozni egy olyan tapasztalt ügyvezetőt is, aki segít a testvéreknek az üzlet stabilizálásában.

Aténé impresszív rezüméjében és tapasztalatában bízva az ikrek elfogadták a fenti kezdeményezést. Az ikrek szentül hittek a számmisztikában, kedvenc számuk a 7 volt, ezért a taggyűlésen az egyetlen indítványuk az volt, hogy az ügydöntő felügyelőbizottság hét tagból álljon. A taggyűlés végül egyhangúlag meghozott döntéssel módosította a társasági szerződést, rögzítette az ügydöntő felügyelőbizottság felállítását és megszavazta az alkalmasnak ítélt személy – Jakab úr – ügyvezetővé való kinevezését (aki a társasággal munkaviszonyban állt és önállóan képviselte a társaságot).

A felügyelőbizottság hét tagjából ötöt (egyel többet, mint amire tulajdonrésze alapján jogosult lett volna) Aténé, kettőt pedig az ikrek jelölhetett. Az ikrek megpróbálkoztak azzal, ami korábban még sosem sikerült számukra: együttműködni és közösen meghozni egy döntést, mégpedig azt, hogy ki legyen az általuk jelölendő két felügyelőbizottsági tag. Ez rendkívüli próbatételnek bizonyult számukra.

A döntés érdekében már a taggyűlést megelőzően felkerestek egy orákulumot abban bízva, hogy iránymutatást tud adni számukra. Az orákulum ködös megjegyzéseiből az ikrek végül azt a következtetést vonták le, hogy a „Szikla” becenévre hallgató hedonista életmódot folytató ismerősüket, valamint magát az orákulumot (aki olasz származású volt, polgári keresztneve Brútusz) kell majd jelölniük. Aténé a felügyelőbizottság felállítását eredetileg javasló ügyvédnőt, valamint négy másik, üzleti és jogi ismeretekkel rendelkező barátját jelölte a felügyelőbizottság tagjai közé.

A taggyűlésen a társasági szerződésbe beillesztésre került egy új, részletes fejezet az ügydöntő felügyelőbizottságról, amiben feltüntetésre kerültek az ügydöntő felügyelőbizottság első tagjai (minthogy a megbízatást minden jelölt elfogadta). Továbbá, a társasági szerződés ügydöntő felügyelőbizottságról szóló fejezete arról is rendelkezett, hogy az ügydöntő felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik a „társaság valamennyi tisztségviselője kinevezése, visszahívása és juttatásai megállapítása”. A testvérek szándéka az volt, hogy a társasági szerződés egyszerű struktúrája megmaradjon, ezért a társasági szerződés egyéb rendelkezéseit érdemben nem változtatták meg, és ezért azt a testvérek által a taggyűlésen megfogalmazott alapelvet sem foglalták a társasági szerződésbe, hogy Aténé öt, míg az ikrek két felügyelőbizottsági tagot jelölhet. A taggyűlést követően a társaság jogi képviselője – a változásbejegyzéshez szükséges további dokumentumokkal együtt – benyújtotta a cégbírósághoz a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A cégbíróság a kérelem alapján hiánypótlás nélkül elrendelte a változás bejegyzését.

Az Egészséges Szívás Kft. a taggyűlést követően emelkedő pályára állt, ami a testvérek előtt végre felcsillantotta a milliárdos biznisz megszerzésének lehetőségét. A sors furcsa fintora azonban a legváratlanabb módon szólt közbe. A Szikla és az ügyvédnő ugyanis balesetet szenvedtek kedvenc metál együttesük koncertjén (amin egyébként külön-külön voltak jelen). A Szikla a rá jellemző energikus stílusban – egy üveg whiskey és más stimuláló szerek elfogyasztását követően – a koncert hevében úgy gondolta, hogy a „mosh pit” közepére áll. A tomboló tömeg összecsapott a Szikla felett, aki súlyos sérüléseket szenvedett, hosszú időre kómába esett és egy végtagját is amputálni kellett. Az ügyvédnő – mivel ez volt élete első metál koncertje – nem volt és nem is lehetett felkészülve az ilyen látványra. Amikor megpillantotta a Szikla „maradványait” a mentőautóban, a látvány sokként hatott rá és azonnal szörnyethalt.

A történtek alapvetően tették kétségessé az ügydöntő felügyelőbizottság működőképességét, az Egészséges Szívás Kft. növekedését és ezáltal az örökség mielőbbi megszerzését. Az ikrek kétségbeesetten igyekeztek megszerezni egy másik orákulum elérhetőségét, akinél az általuk jelölendő új felügyelőbizottsági tagról kívántak érdeklődni. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, a felügyelőbizottság megmaradt öt tagja arról tájékoztatta a testvéreket, hogy a felügyelőbizottság szavazást tartott az ügyvédnő és a Szikla helyére megválasztandó két új tagról. Az új tagok személyére Jakab úr tett előterjesztést, akik megválasztása a felügyelőbizottság egyhangú döntése volt. A döntés során Brútusz is támogatta az előterjesztés szerinti személyek felügyelőbizottsági taggá való megválasztását.

Az ikreknek a legkevésbé sem tetszett, hogy az új tagokról a felügyelőbizottság döntött és különösen fájt nekik Brútusz „árulása”. Amikor ezért informálisan kérdőre vonták a felügyelőbizottság tagjait, akkor azt a választ kapták, hogy a felügyelőbizottság a társasági szerződés által biztosított hatáskörében eljárva döntött az új felügyelőbizottsági tagok személyéről. Bár az ikrek is látták, hogy az Aténé által korábban javasolt felügyelőbizottsági struktúra remekül működött a cégnél, az igazságérzetüket és hiúságukat rendkívüli módon sértette, hogy a Szikla helyére nem ők jelölték az új tagot (illetve az árulás miatt megfordult a fejükben Brútusz visszahívása is). Az ikrek ezért a felügyelőbizottság döntésétől számított pár napon belül elhatározták, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel megtámadják a felügyelőbizottság két új tag megválasztásáról hozott határozatát.

Az ikrek által megbízott ügyvédként adjon jogi tanácsot elsődlegesen arra vonatkozóan, hogy milyen módon támadható meg a felügyelőbizottság határozata és dolgozza ki az igényérvényesítés részletes érvelését. Ha álláspontja szerint a felügyelőbizottság eljárása más módon is vitássá tehető, úgy a jogi tanács elkészítése során másodlagosan erre is kitérhet röviden.