Beugró feladat

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny – Beugró Feladat

A Mézga Géza Zrt., 5 jogi személy részvényessel működő társaság 2014. március 30-án tartott közgyűlésen határozott a társaság alapszabályának új Ptk-val történő összhangba hozataláról és az új Ptk. szerinti továbbműködésről.

A Mézga Géza Zrt. 2013-as üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének elkészültével a részvényesek egyeztetéseket kezdeményeztek arról, hogy a 2013-as üzleti évben a társaság által kötött és lezárult jelentős összegű és ezért a szokásos üzletmenet körén kívül eső jogügyletekre tekintettel – a társaság eddigi gyakorlatától eltérően – az éves beszámolót elfogadó rendes éves közgyűlésen hozzanak határozatot az igazgatóság tagjai részére szóló felmentvény megadásáról.

A felmentvény megadására vonatkozó javaslat alapján a Mézga Géza Zrt. egyik részvényese, a Lüke Aladár Kft. felvetette, hogy a részvényesek határozzanak a Mézga Géza Zrt. felügyelőbizottsága tagjai részére szóló felmentvény megadásáról is. Azzal érvelt, hogy amennyiben a részvényesek támogatják és megszavazzák az igazgatóság részére szóló felmentvényt, logikus, hogy az igazgatóság ellenőrzését végző felügyelőbizottsági tagok is részesüljenek felmentvényben.

A Mézga Géza Zrt. többi részvényese azonban heves tiltakozásba kezdett, ugyanis a Mézga Géza Zrt. jogtanácsosa azt a tájékoztatást adta, hogy az új Ptk. a felmentvény jogintézményét kizárólag a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések között és kifejezetten a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan szabályozza.

A Lüke Aladár Kft. jogtanácsosa azonban azzal érvel, hogy az új Ptk. a diszpozitivitás elvén nyugszik, ezért a felmentvény annak ellenére megadható a felügyelőbizottság tagjai számára, hogy a törvény nem rendelkezik kifejezetten a felügyelőbizottság tagjai részére adható felmentvényről.

Választása szerint érveljen a Mézga Géza Zrt. jogtanácsosának álláspontja mellett, vagy a Lüke Aladár Kft. jogtanácsosának álláspontja mellett.

Budapest, 2014. szeptember 10.

 

Dr. Nagy László Alapítvány