VERSENY 2024

Szeretsz és tudsz érvelni? – Itt a helyed! 

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny 

A Dr. Nagy László Alapítvány (nyilvántartási száma 11.898; honlap: www.drnagylaszloalapitvany.hu; „Alapítvány”) és a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (kamarai nyilvántartási szám: 13703; honlap: https://www.twobirds.com/en/reach/central-and-eastern-europe/hungary/budapest; „Bird & Bird”) kilencedik alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt („Verseny”) az alábbiak szerint. 

A Verseny célja 

A Verseny lehetőséget biztosít joghallgatóknak arra, hogy a jogászi hivatás egyik legnagyobb kihívását jelentő területén, a jól felépített, tiszta, világos, bátor, szellemes – és jogilag is helyes – jogászi érvelésben megmutassák magukat és összemérjék tehetségüket egy szakmailag jól előkészített és lebonyolított, jelentős presztízst biztosító, ámde mégis játékos vetélkedés keretében. A Verseny egyben lehetőséget teremt a 2013-ban fiatalon elhunyt zseniális ügyvéd, dr. Nagy László István emlékének ápolására a jogásztársadalomban. 

A Verseny védnökei 

Dr. Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Dr. Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke 

A versenybizottság elnöke 

dr. Siegler Konrád 

A versenybizottság titkárai 

dr. Szopkó Rebeka és dr. Szalay István 

A Verseny szakmai támogatói 2 Admin\59642704.2 

Jelentkezési és részvételi feltételek 

A Versenyre joghallgatók jelentkezhetnek Magyarország bármelyik egyetemének jogi karáról. 

A Versenyre 2024. március 8-ig lehet jelentkezni a drnagylaszloalapitvany@gmail.com e-mail címen. A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell (i) magyar nyelvű, az elérhetőségi adatokat is tartalmazó szakmai életrajzát, (ii) a joghallgatói jogviszonyt igazoló érvényes diákigazolványa másolatát, (iii) a jelen versenykiírás 1. számú mellékletét képező, megfelelően kitöltött és aláírt adatkezelési nyilatkozatot és (iv) a beugró feladat megoldását. A beugró feladat az Alapítvány publikusan elérhető honlapján (www.drnagylaszloalapitvany.hu) és Facebook oldalán (Dr. Nagy László Alapítvány) található. A megoldást magyar nyelven, szövegszerkesztővel kell elkészíteni maximum két A4-es oldal terjedelemben. 

A jelentkezők közül az Alapítvány kuratóriuma által felkért versenybizottság választja ki azt a maximum 16 hallgatót, aki a Versenyen részt vehet. A jelentkezők 2024. március 14-ig az Alapítvány publikusan elérhető honlapján és Facebook oldalán keresztül értesülhetnek a versenybizottság döntéséről. 

A Verseny szóbeli szakaszába bejutott 16 versenyző 2024. március 17-től a 2023/2024-es tanév végéig, így a Verseny teljes időtartama alatt, kivételes támogatást élvez. A Wolters Kluwer Hungary jóvoltából ezek a kiemelkedően teljesítő versenyzők exkluzív hozzáférést kapnak a Jogtár prémium online platformjához (http://uj.jogtar.hu/), amely több mint 30 éve tartozik a jogi professzionális adatbázisok élvonalához. Ennek keretében nem csupán a magyar és európai uniós joganyagokat, döntvényeket, kommentárokat és nagykommentárokat érhetik el, hanem hozzáférhetnek a teljes szakkönyvadatbázishoz, szaklapadatbázishoz, iratmintákhoz, valamint olyan korszerű jogi eszközökhöz, mint amilyen a döntvénygráf és az intelligens kereső. Az adatbázisok és LegalTech megoldások használatához a versenyzők teljeskörű online oktatást és Helpdesk chat segítséget kapnak, amely támogatás biztosítja számukra, hogy a Verseny során a lehető legmagasabb szintű jogi forrásokkal dolgozhassanak. 

A Verseny időpontja és helyszíne 

A Verseny 2024. március 20-án és 21-én a Bird & Bird székhelyén (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. C épület 3. emelet) kerül lebonyolításra azzal, hogy a döntőre és az azt megelőző „bronzmeccsre” – várhatóan nagyobb közönség előtt – a Bank Center (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) félemeletén található konferenciateremben kerül majd sor. További részletek az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán lesznek elérhetőek. 

Kép- és hangfelvételek készítése 

A Verseny során a Verseny dokumentálása érdekében, valamint a Verseny és a Verseny jogászi hivatástudatot támogató népszerűsítése érdekében a résztvevőkről fénykép-, kép- és hangfelvételeket készítünk („Felvételek”). A Versenyen készült Felvételeket az itt jelölt célból nyilvánosságra hozhatjuk publikus internetes felületeken, illetve kiadványokban is. 3 Admin\59642704.2 

A Versenyre való jelentkezéssel a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla a Verseny alatt Felvételek készüljenek és azokat az Alapítvány, a Bird & Bird és a Verseny szakmai támogatói a Verseny dokumentálása és népszerűsítése érdekében felhasználja, nyilvánosságra hozza. A Felvételek kezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tudnivalókról a jelen versenykiírás 1. számú mellékletében található adatkezelési tájékoztatóból lehet tájékozódni. 

A Verseny lebonyolítása 

A Verseny több körös kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. A versenyzőkből a versenybizottság sorsolással párokat alakít ki és meghatározza a versenyzőpárok versenyzési sorrendjét. Az is sorsolással kerül meghatározásra, hogy melyik versenyző foglalja el az A és melyik a B érvelési pozíciót. Az egymással párban megküzdő versenyzők közül a versenybizottság által kijelölt zsűri dönti el a továbbjutó személyét. A döntés során a zsűri elsősorban az érvelés minőségét (megalapozottság, transzparencia, logikus felépítés, kreativitás, szellemesség), továbbá a jogi megoldás helyességét és teljességét értékeli. 

A Verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében párhuzamosan több zsűri is tevékenykedhet, az elődöntőkben és a döntőben azonban egyetlen zsűri fog közreműködni. 

A továbbjutók között a fenti szabályok szerint ismét sorsolás lesz és így tovább egészen a döntőig. A nyolcad- és negyeddöntők 2024. március 20-án 9 órától, míg az elődöntők és a döntők 2024. március 21-én 14 órától kerülnek lebonyolításra. 

A sorsolást követően a versenyzők 60 percet kapnak a felkészülésre, amely alatt végig a Verseny helyszínén kell tartózkodniuk. A felkészülés alatt internetezhetnek, jogszabályokat, egyéb forrásokat használhatnak, de egymással nem kommunikálhatnak és külső személyes szakértői segítséget nem vehetnek igénybe. Ezután az első versenyzőpár A tagja kap 5 percet az érvei előadására, majd a B tag kap 5 percet erre. Ezt követően a versenyzők további 3-3 percet kapnak az érveik újabb ütköztetésére, majd az A versenyző kap még 1 percet a reagálásra, amire a B versenyző maximum további 1 percben válaszolhat. Ezen menetrend szerint versenyez le az összes még versenyben lévő páros egészen a döntőig. 

Az egyes fordulók (tehát a nyolcaddöntők, a negyeddöntők, az elődöntők és a bronzmeccs/döntő) lebonyolítása után a zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét és kihirdeti a döntését arra vonatkozóan, hogy az egyes versenyzőpárokból melyik versenyző jut tovább, illetve melyikük teljesítményét tartotta meggyőzőbbnek. A következő fordulóba nem jutott versenyzők hallgatóságként részt vehetnek a Verseny összes további fordulójában és szeretettel várjuk őket a döntőt követően megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadó rendezvényre is. 

A Verseny nyelve a magyar, azonban az angol nyelvtudás egyes feladatok megoldásához előnyt jelenthet, illetve a győztes számára a szakmai gyakorlat során elengedhetetlen. A Versenyen való részvétel díjmentes. 

A Versenyen minden versenyző a saját technikai eszközeivel (laptop, telefon, stb.) vesz részt, ilyeneket nem biztosítunk a versenyzők számára. 4 Admin\59642704.2 

A feladatok jellege 

A Verseny során megoldandó feladatok a való életből vett magánjogi jellegű vitás helyzeteket modelleznek. Lehetnek közöttük peres és szerződéses tárgyalási, továbbá jogszabály értelmezési feladatok egyaránt. Azonban a feladatok által megjelenített élethelyzetek mindenképpen többféle jogi álláspontot és értelmezési lehetőséget tesznek lehetővé és ezeket kell a versenyzőknek megvédeniük, illetve ütköztetniük. A Verseny során különösen a polgári jogi, polgári eljárásjogi, társasági jogi, munkajogi és szerzői jogi tanulmányok, illetve ismeretek jelenthetnek előnyt. 

Zsűri 

A zsűri tagjait a versenybizottság kéri fel elismert szakemberek közül. A 2024. március 20-i versenynapon a zsűritagokat a Bird & Bird delegálja. A 2024 március 21-i versenynapon azonban részben külső tagjai is lesznek a zsűrinek. 

Díjazás 

A Verseny győztese elnyeri a Dr. Nagy László Díjat, amit az Alapítvány kuratóriuma ajánlott fel, és számára a Bird & Bird szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít. A Verseny első három helyezettje továbbá pénzjutalomban részesül, melynek összege az első helyezett esetében bruttó 250.000 forint, a második helyezett esetében bruttó 200.000 forint, a harmadik helyezett esetében pedig bruttó 150.000 forint. 

Díjátadó rendezvény 

A Verseny ünnepélyes díjátadójára közvetlenül a döntő után, tehát 2024. március 21-én kb. 19 órától kerül sor a Bank Center Irodaház (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) félemeletén található konferenciateremben. 

A Verseny szakmai támogatói több értékes különdíjat, illetve szolgáltatást is felajánlottak az arra érdemesnek tartott versenyzők részére. 

A Wolters Kluwer Hungary (https://wolterskluwer.com) felajánlotta a „Wolters Kluwer Future Ready Lawyer” elnevezésű különdíjat is, amit az a versenyző kap, aki a Verseny során a leginnovatívabban képviseli a jogesetekben általa kapott pozíció szerinti ügyfelei érdekeit, mind a jogi érvelését, mind pedig a felkészüléshez általa felhasznált eszközöket illetően. A különdíj nyertese térítésmentes részvételi lehetőséget kap a 2024. május 8-án a Portfolio és a Wolters Kluwer Hungary közös szervezésében megrendezendő LegalTech & Digital Compliance by Design konferenciára. 

Az Arsboni (https://karrier.arsboni.hu/) a szóbeli fordulókba jutott versenyzők számára különböző ingyenes karrierépítési lehetőségeket ajánlott fel. 

A Pro/Lawyer Consulting (https://prolawyer.hu) könyv és konferencia csomagot ajánlott fel egy, a cég képviselője által kiválasztásra kerülő versenyző részére, ami szintén a díjátadó ünnepségen kerül kihirdetésre és átadásra. 5 Admin\59642704.2 

Információk 

A Versennyel kapcsolatos esetleges kérdéseket várjuk az drnagylaszloalapitvany@gmail.com e-mail címen vagy telefonon (dr. Szopkó Rebeka: +36 70 469 2307; dr. Szalay István: +36 70 664-4686). 

Dr. Nagy Lászlóról, az Alapítványról, továbbá a Versennyel kapcsolatos hírekről és egyéb információkról az Alapítvány honlapja és Facebook oldala ad tájékoztatást. 

Budapest, 2024. február 7. 

Adatkezelési tájékoztató