Személyes életrajz

szemelyeslaci

 

Nagy Laci

Nehéz életrajzot írni arról, akit nagyon szeretünk és akit igazságtalanul fiatalon veszítettünk el. Laci kivételes személyiség volt, széleslátókörű, intelligens és végtelenül egyenes, karizmatikus jellem. Szórakoztató egyéniség, akinek a humora átszőtte mindennapjait, még a legnehezebb pillanatokat is. Mi formálhatta legjobban jellemét és világról alkotott képét? Az angol nyelv és kultúra, a zene és az olvasás szeretete..

 

 

Az angol kultúra iránti rajongása, azon belül is az angol nyelv, humor és popzene – leginkább a new wave áramlat – iránti vonzalom már kiskamasz korától alapjaiban befolyásolta formálódó egyéniségét. Angliában élő unokatestvéreinek gyakori látogatása és az együtt töltött vakációk segítették hozzá, hogy már a gimnáziumot – akkor még kivételesnek számító – alapos nyelvtudással kezdje. Az angol nyelv elsajátításának vágyát a Depeche Mode zenéje, nyelvi és képi világa iránti rajongása is erősítette. Olyan rajongás volt ez, amely élete végéig elkísérte őt, nem volt olyan magyarországi koncert, ahol ne lett volna jelen. Szerette a Monthy Pyton filmeket, mindig és minden helyzetben fel tudott idézni néhány sort a Gyalog Galopp vagy a Brian élete című filmekből, hogy másokat szórakoztasson. De legalább ilyen közel állt hozzá a Fekete Vipera vagy a Vacak Szálló sorozat fanyar humora is.

Az olvasás, a könyvek iránti végtelen szeretet is folyamatosan formálta szemléletét, a világról alkotott képét. Meghatározó olvasmányélmény volt gyermekkorában A Pál utcai fiúk és az Egri csillagok. Rajongott a történelmi tárgyú könyvekért, de otthonosan mozgott a kortárs magyar szépirodalomban is. Az olvasás szerves részét képezte a mindennapjainak az ügyvédi munka mellett, még a legnagyobb leterheltség idején is.

Személyisége formálásában a sport is jelentős szerepet játszott, hiszen nyolc évig evezett versenyszerűen a Csepel SC-ben, később pedig a munka mellett a futás és a kerékpározás jelentett számára fizikai kikapcsolódást.

Középiskolai tanulmányait a Veres Pálné gimnáziumban végezte, majd az egyetemet az ELTE jogi karán folytatta, ahol éleslátásával és közösségszervező jellemével, hamar az egyetem egyik meghatározó egyéniségévé nőtte ki magát. Először a FEB (Felvételi Előkészítő Bizottság), majd a HÖK (Hallgatói Önkormányzat) tagjaként vett szervesen részt az egyetemi élet, és a gólyabálok szervezésében. A kar ifjúságáért kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismeréseképpen, 1997-ben Pro Juventute Facultatis kitüntetést kapott.

Kiváló jogi érzéke nem csupán tanulmányi eredményeiben mutatkozott meg. Az 1995/96-os tanévben tagja volt annak a négy fős, joghallgatókból álló csapatnak, amelyik a közép-európai régió országai közül elsőként nevezett be az európai uniós jogesetmegoldó versenyre (a European Law Moot Court Competition-re). Laci komplex jogi látásmódja, innovatív ötletei és lenyűgöző előadásmódja nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar csapat a verseny regionális döntőjében Maastrichtban harmadik helyezést ért el. Laci jogi pályafutását nagy mértékben meghatározták ezek az első, nemzetközi környezetben szerzett tapasztalatok.

Szerető férj és boldog családapa volt, aki feltétel nélkül imádta gyermekeit és bár az élet nagyon kevés időt hagyott neki a gyerekek jellemének és látásmódjának formálására, a velük eltöltött intenzív idő alapjaiban határozta meg alakuló személyiségüket. 2003-ban született meg Sári, 2009-ben Flóra és 2011-ben Zsigmond nevű gyermeke. A közös zenehallgatások nagy mértékben befolyásolták Sári zenei ízlésvilágát, mint ahogy a Csillagok háborúja iránti rajongás és az abban való jártasság is apának volt köszönhető. Nem csupán szerette, de végtelen tisztelettel vette körbe családját és mindig nagy büszkeséggel beszélt róla.

2006-ban nagyon fiatalon támadta meg az egyik legrosszindulatúbb agydaganat. Hősiesen küzdött ellene, a gyógyulásban való hitben és kitartásban példát mutatva mindenkinek. Laci az embert próbáló időket a család, a jó barátok és a munkatársak szoros támogatásának köszönhetően átvészelte és úgy tűnt, felgyógyult betegségéből. Ebben az időszakban teljesedett ki élete, nemzetközi partnerré választásával és két kisebb gyermeke megszületésével. Hét év után, 39 évesen sajnos olyan agresszívan újult ki a kegyetlen kór, hogy már nem hagyott időt Lacinak a gyógyulásra. Lélekben azóta is velünk van, iránytűként él bennünk tovább.